Author: Radek Karkulowski

0

Radek Karkulowski – Leiri

A cover design for book “Leiri” by Kalle Verito. It was particularly nice to do, because Veirto is my son’s favourite writer! Client: Karisto Publishing House. External Link: Radek Karkulowski – Leiri